Svetlece reklame
Kater PVC folije
CNC obrada
Uslužna obrada i pojedinačna proizvodnja

Svetleća reklama u mnogome će doprineti da vaše poslovanje bude vidljivo i prepoznatljivo. Dobar vizuelni identitet vašem klijentu ostavlja profesionalan utisak vašeg poslovanja. U mogućnosti smo da izradiomo razne tipove svetlećih reklama, brendiranog pribora i drugog reklamnog materijala.
LED rasveta donosi mnogo prednosti u sistemima obeležavanja i dekorativne rasvete. Njen upotrebni vek, mala potrošnja, mogućnost elektronske kontrole i mala dimenzija joj omogućava implementaciju kako u male tako i u velike objekte za osvetljavanje.

© LED Grafik 2015

Izrada svetlećih reklama
Vidikovački venac, 104 D
11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 233 6496